Wednesday, November 16, 2011

Anti Jews

Anti Jews

Orang yang beriman.

Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang itu (terserah) bagi Allah dan bagi RasulNya (untuk menentukan pembahagiannya). Oleh itu, bertaqwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah keadaan perhubungan di antara kamu, serta taatlah kepada Allah dan RasulNya, jika betul kamu orang-orang yang beriman".(8/1)

Surat Al-'Anfal - The Holy Qur'an - القرآن الكريم

Surat Al-'Anfal - The Holy Qur'an - القرآن الكريم